GDPR

Vážení klienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v plném souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Máte právo možnosti přístupu k Vašim, námi zpracovávaným, osobním údajům.

Vaše osobní údaje slouží pouze k plnění našich povinností plynoucích z Vámi uzavřených smluv. Tyto údaje nejsou poskytovány žádné další osobě či společnosti.