Naše firma nabízí ekonomické a administrativní služby poskytovatelům zdravotních služeb

v oblasti úhrad za poskytované zdravotní služby se pohybujeme již od roku 1992 a nabízíme služby:

- kontrola vyúčtování zdravotní péče

- elektronická komunikace se ZP

- odvolání proti regulačním srážkám

- vedení účetnictví

- hlášení na ÚZIS

- eRecept

- kontrola funkčnosti a efektivnosti administrativních složek poskytovatele při vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám

- další služby